Tiêu chuẩn quốc gia về xác định hàm lượng chì và crom kim loại nặng trong đất

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7766:2007 Rau, quả và sản phẩm ...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chì trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. 2. Nguyên tắc Phân hủy các chất hữu cơ trong môi trường axit nitric ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao.

TIÊU CHUẨN

VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA DIOXIN TRONG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT (National technique regulation on allowed limits of dioxin in soils)CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HỆ SỐ KHÔ KIỆT (Soil quality - Determination of …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12523:2018 Quặng …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12129:2017 Tinh quặng đồng, chì, kẽm và niken sulfua - Xác định khối lượng kim loại có trong lô Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12125:2017 Tinh quặng đồng, …

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12125:2017 ISO 9599:2015 TINH QUẶNG ĐỒNG, CHÌ, KẼM VÀ NIKEN SULFUA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM TRONG MẪU PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7276:2003 Xác định hàm lượng ...

2022-4-2 · Tiêu chuẩn này qui định phương pháp so màu để xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường trắng và đường thô, cũng như đối với các sản phẩm đường hạng thấp có hàm lượng chì không quá 0,5 mg Pb/kg.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11470:2016 về Đường và sản ...

2021-10-19 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11470:2016 ĐƯỜNG VÀ SẢN PHẨM ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ TRONG ĐƯỜNG MÍA THÔ, ĐƯỜNG CHUYÊN BIỆT VÀ CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ MÍA BẰNG QUY TRÌNH THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 Tinh quặng chì …

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ EDTA kết tủa chì sulfat sau khi phân hủy axit để xác định hàm lượng chì của các loại tinh quặng chì sulfua. Phương pháp này áp dụng cho các tinh quặng chì sulfua có hàm lượng chì trong dải từ 50 % (khối lượng) đến 80 % (khối lượng).

Quy chuẩn QCVN 8-2:2011/BYT Giới hạn ô nhiễm kim loại ...

Phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn này quy định giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm và các yêu cầu quản lý có liên quan. 2. Đối tượng áp dụng. Quy chuẩn này áp dụng đối với: 2.1. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm có ...

Tiêu chuẩn TCVN 8126:2009 Xác định hàm lượng chì, đồng ...

2022-6-17 · Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8126:2009 Thực phẩm-Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt-Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng Danh mục TRA CỨU VĂN BẢN Văn bản mới Văn bản luật Việt Nam

xác định hàm lượng chì trong nước thải

Hàm lượng chì trong nước thiên nhiên khoảng 0,001-0,02 mg/L. Các hợp chất chì hữu cơ độc gấp 10–100 lần so với chì vô cơ đối với các loại cá. Tiêu chuẩn tối đa cho phép theo WHO nồng độ chì trong nước uống là 0,05 mg/mL. 1 TỔNG QUAN Kim loại

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7602:2007 Xác định hàm lượng ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7602:2007 Xác định hàm lượng chì trong thực phẩm. Thuộc tính Nội dung Tiêu chuẩn liên quan Lược đồ Tải về. LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam. Lưu.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12129:2017 Tinh quặng đồng, …

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12129:2017 ISO 13543:2016 TINH QUẶNG ĐỒNG, CHÌ, KẼM VÀ NIKEN SULFUA - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIM LOẠI CÓ TRONG LÔ Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates - Determination of mass of contained metal

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7276:2003 Xác định hàm lượng ...

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp so màu để xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường trắng và đường thô, cũng như đối với các sản phẩm đường hạng thấp có hàm lượng chì không quá 0,5 mg Pb/kg. Để loại các hợp chất hữu cơ, trước tiên phải tro hóa khô ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8126:2009 về thực phẩm

2021-10-19 · Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8126:2009 về thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, kẽm, đồng và sắt - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau khi đã phân hủy bằng vi sóng kèm file tải về (download)

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Giới hạn kim loại nặng trong đất

2016-4-11 · Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Phạm vi điều chỉnh. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom …

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN HÀM ...

2020-10-6 · QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN National technical regulation on the limits of total lead in paints 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ …

Tiêu chuẩn: TCVN 8126:2009

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng kẽm, đồng và sắt trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (FAAS) và xác định hàm lượng cadimi và chì trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8126:2009 Thực phẩm. Xác định ...

TCVN 8126:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, ... (FAAS) và xác định hàm lượng cadimi và chì trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8949:2011 (ISO 665:2000) về Hạt ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8949:2011 (ISO 665:2000) về Hạt có dầu - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi. Xem chi tiết và tải về văn bản số TCVN8949:2011 ban hành ngày 1/1/2011 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8949:2011 (ISO 665:2000) ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12130:2017 (ISO 13545:2000) về Tinh quặng chì sulfua - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp chuẩn độ EDTA sau khi phân hủy bằng axit Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số hiệu TCVN12130:2017 Cơ quan ban hành *** Người ký

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10912:2015 (EN 15763:2009) về ...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng asen, cadimi, thủy ngân và chì trong thực phẩm bằng phương pháp đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS).

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng kim loại nặng chì và cadimi ...

2018-1-2 · 2.3.2. Phương pháp phân loại mẫu rong biển Mẫu rong biển được định loại chủ yếu dựa vào các tiêu chuẩn về hình thái ngoài và cấu tạo trong. Để nghiên cứu cấu tạo bên trong căn cứ vào các tiêu bản lát cắt dưới kính hiển vi soi nổi Nikon SMZ800 (Nhật Bản), kính hiển vi Motic BA300 (Đài Loan).

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12275-2:2018 Da

TCVN 12275-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 120 Sản phẩm da biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 12275 (ISO 17075) Da-Xác định hàm lượng crom (VI) gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 12275-1 ...

Tiểu luận Xác định hàm lượng chì và hàm lượng nhựa trong ...

2015-12-6 · Tiểu luận Xác định hàm lượng chì và hàm lượng nhựa trong sản phẩm dầu mỏ 37 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 06/12/2015 | Lượt xem: 2276 | Lượt tải: 1 Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Xác định hàm lượng chì và hàm lượng nhựa trong sản phẩm dầu mỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11028:2015 về Đồ uống

2021-10-20 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11028:2015 ĐỒ UỐNG - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG CHẤT TẠO MÀU ANTHOCYANIN DẠNG MONOME - PHƯƠNG PHÁP PH VI SAI Beverages -Determination oftotal monomeric anthocyanin pigment content - pH …

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9556-2:2013 (ISO 17072-2:2011 ...

2021-10-20 · TCVN 9556-2:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 120 Sản phẩm da biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. DA-XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC - PHẦN 2: TỔNG HÀM LƯỢNG KIM LOẠI

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1812:2009 về Thép và gang

2021-10-19 · Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng crom (Cr) trong thép và gang khi: Hàm lượng crom đến 0,5%; theo phương pháp so màu; Hàm lượng crom lớn hơn 0,5%; theo phương pháp chuẩn độ điện thế. 2. Tài liệu viện dẫn

Tiêu chuẩn TCVN 8464:2010 Xác định hàm lượng chì trong ...

2  · 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định hàm lượng chì có trong các loại đường và xirô. 2. Nguyên tắc [2], [3]. [4] Mẫu được tro hóa ướt bằng axit nitric-hydro peroxit và được phân tích bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS). Magie nitrat ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về ...

Xem, tra cứu và download Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10643:2014 (AOAC 999.11) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng chì, cadimi, đồng, sắt và kẽm - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sau khi tro hóa khô

Phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại nặng tính ...

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC Nhóm I TCVN 3801 - 83 NATRI HIDROXIT KỸ THUẬT Phương pháp xác định tổng hàm lượng kim loại nặng tính chuyển ra chì Sodium hidroxide technical Method of test for heavy metal Có hiệu lực từ 1-7-1984 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hidro sunfua xác định kim loại nặng ...

Tiêu chuẩn TCVN 8126:2009 Xác định hàm lượng chì, đồng ...

2022-6-17 · Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng kẽm, đồng và sắt trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (FAAS) và xác định hàm lượng cadimi và chì trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (GFAAS), sau khi đã phân hủy bằng vi sóng.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6496:2009 (ISO 11047 : 1998) về ...

2022-4-11 · Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định một hoặc một số các kim loại cadimi, crom, coban, đồng, chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết cường thủy thu được theo TCVN 6649 (ISO 11466).

Quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh

1.1.1. Quy chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ôzôn (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, bụi PM2,5 và chì (Pb) trong không khí xung quanh. 1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để giám sát, đánh giá ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9290:2018 về Phân bón

Xem, tra cứu và download Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9290:2018 về Phân bón - Xác định hàm lượng chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa) [email protected] Công nghiệp Công nghệ- Thực phẩm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12397:2018 về Mật ong

2021-10-20 · TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12397:2018 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Honey - Determination of ash content Lời nói đầu Determination of ash content; TCVN 12397:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F18 Đường, mật ong và sản ph ẩm tinh bột biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8661:2011 về Chất lượng đất

2021-10-20 · 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu của đất dựa theo phương pháp Olsen. 2. Tài liệu viện dẫn. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 172:2019 Than đá

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12298-3 2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 1 Xác định hàm lượng ...

Tiêu chuẩn TCVN 7143:2010 Xác định hàm lượng chì trong …

1. Phạm vi áp dụng. 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng trong xăng với khoảng nồng độ từ 2,5 mg/L đến 25 mg/L (0,010 g Pb/U.S. gal đến 0,10 g Pb/U.S. gal). Phương pháp này áp dụng cho các loại xăng có …

Tiêu chuẩn: TCVN 6496:2009

Tiêu chuẩn này qui định hai phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử để xác định một hoặc một số các kim loại cadimi, crom, coban, đồng, chì, mangan, niken và kẽm trong dịch chiết cường thủy thu được theo TCVN 6649 (ISO 11466).

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7276:2003 Xác định hàm lượng ...

1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp so màu để xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường trắng và đường thô, cũng như đối với các sản phẩm đường hạng thấp có hàm lượng chì không quá 0,5 mg Pb/kg.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6776:2018 về Xăng không chì ...

2022-1-17 · Văn bản hợp nhất. Văn bản liên quan Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6776:2018 về Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7330:2011. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7330:2011 (ASTM D 1319-10) về Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại ...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về ...

Văn bản liên quan Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2117:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7933:2009 (ISO/TS 6733:2006) …

2021-10-19 · Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7933:2009 (ISO/TS 6733:2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit kèm file tải về (download)