Giấy phép khảo sát và giấy phép khai thác

GIẤY PHÉP KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

2019-5-7 · Các trường hợp điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất: - Nguồn nước không bảo đảm việc cung cấp nước bình thường. - Nhu cầu khai thác, sử dụng nước tăng mà chưa có biện pháp xử lý, bổ sung nguồn nước. - Xảy ra các tình huống khẩn cấp cần ...

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay

2007-10-7 · Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp 16 giấy phép thăm dò, 1 giấy phép khảo sát khoáng sản, 4 giấy phép khai thác và 1 quyết định đóng cửa mỏ...

Giấy phép khảo sát khoáng sản pot

Giấy phép khảo sát khoáng sản 1.000.000 đồng/1 giấy phép Thông tư số 20/2005/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...

Đăng ký Giấy phép khai thác nước ngầm

📌 Thông tư số 27/2014/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 24/11/2013 của Chính phủ quy định về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giấy phép

Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay

2022-6-16 · Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản hiện nay. Tháng Sáu 29, 2021. 741. Views. Khai thác khoáng sản bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. Hiện nay, tình trạng các cá nhân, tổ chức tiến hành khai thác khoáng sản ồ ...

Điện Biên: Giám sát việc cấp giấy phép khai thác và khai …

2020-6-5 · (TN&MT) - Từ ngày 3 – 4/6, Ban kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Điện Biên) đã thực hiện giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoảng sản từ năm 2017 – 2019 trên địa bàn tỉnh.

Giấy phép khai thác nước ngầm

Theo điều 31 Nghị định Số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tài nguyên nước. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; Sơ đồ khu vực và vị trí công ...

Giấy phép khai thác nước mặt

2021-7-10 · Giấy phép khai thác nước dưới đất. Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. 10. 07-2021.

Công bố giấy phép khảo sát dự án điện gió ngoài khơi đầu ...

2019-6-17 · Ngày 13/6/2019, tại Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Tập đoàn Enterprize Energy (Vương quốc Anh) đã tổ chức Lễ công bố giấy phép khảo sát Dự án ThangLong Wind khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà và ra mắt website dự án chính thức. Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có ...

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo ...

2022-6-8 · Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 76/2000/NĐ-CP.

Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như thế nào?

2022-6-17 · Nội dung Giấy phép khai thác thủy sản. Khoản 3 Điều 50 Luật Thủy sản 2017 quy định nội dung chủ yếu của Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như sau: a) Tên tổ chức, cá nhân được cấp phép; b) Số đăng ký tàu cá; tên tàu, hô hiệu, mã số của Tổ chức Hàng ...

Mẫu đơn xin giấy phép khai thác cát và hướng dẫn viết đơn ...

2021-6-6 · Đơn xin giấy phép khai thác cát là văn bản do cá nhân, tổ chức viết gửi lên cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy phép khai thác cát. Đơn xin giấy phép khai thác cát được sử dụng để các cá nhân, tổ chức gửi lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp giấy phép khai thác cát cho cá nhân, tổ chức đó.

Thủ tục cấp phép khai thác thủy sản trong nội địa và trong ...

2021-10-8 · Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam. Điều ...

Thủ Tục Và Điều Kiện Khai Thác Cát (Thủ Tục Cập Nhật 2022)

2020-7-29 · 1. Cát được khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường. 2. Điều kiện kinh doanh khai thác cát được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 3. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. 4. Các trường hợp khaithác cát không phải …

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

14/08/2016 3:57:19 CH 5203 Chủ đề thủ tục hành chính. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 1. Đơn vị chủ trì giải quyết: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 2. Thành phần hồ sơ: - Bản chính: + Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; + Bản đồ khu vực khai ...

Giấy phép khai thác nước mặt

Theo Khoản 1, Điều 32, Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt bao gồm: ♦ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt (mẫu số 05 phần I thông tư 27/2014/TT-BTNMT); ♦ Đề án khai thác, sử dụng nước ...

Quy định về Giấy phép khai thác thủy sản

2017-12-30 · 1. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản. 2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này được cấp Giấy phép khai thác thủy sản khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Trong ...

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai …

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở) có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước (trừ khai thác, sử dụng nước biển) thuộc một …

Lập đề án khai thác sử dụng nước mặt

2017-9-16 · – Thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định về việc hồ sơ đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh xin cấp phép lại tài nguyên nước. Quy trình lập hồ sơ, khai thác sử dụng nước mặt? – Khảo …

Giám sát tình hình quản l‎ý và cấp giấy phép khai thác …

2022-3-11 · Đoàn công tác Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực tế tại mỏ đá. Trong giai đoạn 2017 - 2021, trên địa bàn huyện Trùng Khánh có 4 tổ chức có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường.

Giấy phép khai thác nước ngầm – CÔNG TY TNHH CÔNG ...

1.Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất nộp hai (2) bộ hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định 149/2014/NĐ-CP. Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp giấy phép; b) Đề án khai thác nước dưới đất;

Thủ tục xin giấy phép khai thác nước dưới đất 2020

2020-4-13 · Việc khoan điều tra, khảo sát, thăm dò và khoan khai thác nước dưới đất phải do tổ chức, cá nhân được phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC

2019-6-5 · Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành phần, số lượng hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước (Mẫu số 03 phần I Phụ lục thông tư 27/2014/TT-BTNMT); – Báo cáo hiện trạng khai thác ...

Đăng ký khai thác nước dưới đất (Thông tư số 27/2014/TT ...

Tôi là chủ giấy phép của công trình thủy điện công suất 22 MW, giấy phép hết hiệu lực vào năm 2022, theo quy định của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài