Giấy phép khai thác than là gì

Công nghiệp khai thác than trên thế giới

Các khu vực và quốc gia khai thác nhiều than đều thuộc về các khu vực và quốc gia có trữ lượng than lớn trên thế giới. Sản lượng than tập trung chủ yếu ở khu vực châu á- Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Nga và một số nước Đông Âu. Các nước sản xuất than hàng đầu là ...

Khai thác là gì, Nghĩa của từ Khai thác | Từ điển Việt

khai thác khoáng sản. khai thác than. có kế hoạch khai thác gỗ hợp lí. Đồng nghĩa: khai khẩn. phát hiện và sử dụng những cái có ích còn ẩn giấu hoặc chưa được tận dụng. khai thác thị trường trong nước. khai thác nguồn tư liệu quý. tra xét, dò hỏi để biết được ...

Thủ tục để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định

2020-1-16 · 2. Thủ tục để cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. – Căn cứ theo Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định về hồ sơ để cấp giấy phép khai thác khoáng sản như sau: Có đơn đề nghị để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy ...

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ GIẤY PHÉP KHAI THÁC ...

2020-10-20 · Nếu không xin giấy phép sử dụng khai thác nước ngầm sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 36/2020 NĐ-CP, như sau: "Theo điều 9, NĐ 36/2020 NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và …

Điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản

2021-2-10 · Trình tự thực hiện thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản. 1. Các khái niệm. – Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ởbãi thải ...

Khai thác tận thu khoáng sản

Điều 67. Khai thác tận thu khoáng sản. Khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ. Điều 68. Thời hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời ...

Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Đây là hồ sơ cần thiết của 1 doanh nghiệp khi đi vào khai thác nguồn nước ngầm nhằm giúp Nhà Nước quản lý, theo dõi để đưa ra các phương án điều chỉnh hợp lý, bảo vệ nguồn nước ngầm

Điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy sản là gì?

2020-7-10 · Điều kiện để được cấp Giấy phép khai thác thủy sản gồm có: Trong hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, đối với khai thác thủy sản trên biển; Có nghề khai thác thủy sản không thuộc Danh mục nghề cấm khai thác; Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, đối ...

Tội khai thác tài nguyên trái phép có những mức phạt gì?

2022-5-26 · Hình phạt cho pháp nhân thương mại phạm tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 4.1 Hình phạt chính. 4.1.1 Phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng. 4.1.2 Phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng …

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản

2020-10-15 · Điều kiện để được cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 1. Về nguyên tắc cấp giấy phép khai thác. Để có thể khai thác khoáng sản cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Giấy phép khai thác chỉ được cấp khi khu vực đăng ký khai thác không có tổ chức hay cá nhân nào đang khai ...

Tàu cá có chiều dài lớn hơn 15m không có giấy phép khai ...

2022-3-25 · 2. Điều kiện tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam. Theo đó, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: - Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, không vi phạm khai thác bất hợp pháp ...

Giấy phép khai thác thủy sản được quy định như thế nào?

2022-6-17 · Giấy phép khai thác thủy sản là gì? Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Giấy phép khai thác thủy sản là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản đáp ứng các điều kiện theo quy định ...

Các quy định cụ thể về giấy phép khai thác khoáng sản theo ...

2022-6-8 · Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép khai thác khoáng sản được xác định trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được thẩm định và chấp thuận theo quy định tại Điều 44 của Nghị định 76/2000/NĐ-CP.

Cấp quyền khai thác khoáng sản

R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm (%). - Giá tính theo Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ... Nguyên tắc và điều kiện cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, thẩm quyền cấp phép (01/04/2021)

Giấy phép khai thác nước mặt

2021-7-10 · Giấy phép khai thác nước dưới đất. Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. 10. 07-2021.

Điều kiện và thủ tục xin giấy phép khai thác khoáng sản

2022-6-17 · Giấy phép khai thác thủy sản là gì? Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Giấy phép khai thác thủy sản là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản đáp ứng các điều kiện theo quy định ...

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (NƯỚC NGẦM)

Giấy phép khai thác nước dưới đất là gì? Giấy phép khai thác nước dưới đất là một loại giấy phép tài nguyên nước được cấp cho cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có hoạt động khai thác nước dưới đất nhằm quản lý, giám sát về lưu lượng, chế độ khai

Khai thác tận thu khoáng sản là gì? Trình tự, thủ tục cấp ...

2021-9-7 · Khai thác tận thu khoáng sản phải tiến hành xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản có thời hạn không quá 05 năm, kể cả thời gian gia hạn Giấy phép. 2. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản.

Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Công chức tiếp nhận hồ ...

Giấy phép khai thác nước mặt

2020-2-26 · Giấy phép khai thác nước mặt là gì ? - Như chúng ta đã biết, nước là tài nguyên vô cùng quý giá. Ngoài việc duy trì sự sống của toàn nhân loại nó còn là công cụ để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, nhằm quản lý tài nguyên nhà nước ta đã có quy định về đối tượng ...

Giấy phép khai thác nước ngầm

2018-9-30 · Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Giấy phép khai thác nước ngầm là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều …

Các thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm 2021

Mục lục 1 Giấy phép khai thác nước ngầm là gì ? 1.1 Thủ tục cùng các hồ sơ cần thiết khi đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm 1.1.1 1. Các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị: 1.1.2 2. Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm 1.2 Một số thông tin …

Thủ tục cấp phép khai thác thủy sản trong nội địa và trong ...

2021-10-8 · 1. Khai thác thủy sản là gì? Luật thủy sản 2017 giải thích: Kha i thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. 2. Điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản Theo quy định tại Điều 50 Luật thủy sản: Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có ...

Lập đề án khai thác sử dụng nước mặt

2017-9-16 · Lập đề án khai thác sử dụng nước mặt là yêu cầu bắt buộc với các cá nhân, tổ chức có liên quan tới việc khai thác, sử dụng nguồn nước trên lãnh thổ Việt Nam. Nước là cội nguồn của sự sống, nước để uống, để sinh hoạt …

Điều Kiện Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Khoáng Sản Tại Việt …

2019-12-1 · Điều kiện được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo Luật khoán sản 2010. Khi tiến hành kinh doanh khoáng sản khách hàng có thể tiến hành lập hồ sơ đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh khoáng sản và xin cấp giấy phép khai thác khoán sản như sau: Việc cấp giấy phép khai ...

Giấy tờ tùy thân là gì, gồm những loại giấy tờ nào?

2022-2-15 · 1. Giấy tờ tùy thân là gì? Mặc dù "giấy tờ tùy thân" được sử dụng phổ biến hiện nay, nhưng chưa có văn bản pháp luật nào định nghĩa cụ thể giấy tờ tùy thân là gì. Tuy nhiên, một số văn bản quy định cụ thể một số loại giấy tờ là giấy tờ tùy thân chứ ...

Giấy phép khai thác nước ngầm | tuvanhosomoitruong

Giấy phép khai thác nước ngầm là gì? Hasy Environment là công ty đơn vị tin cậy uy tín chi phí hợp lý để lập giấy phép khai thác nước ngầm Theo Điều 17 Nghị định 201/ 2013/ NĐ-CP: – Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với ...

Khai thác khoáng sản là gì?

2017-12-23 · Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Cấp Tỉnh) Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản 2010 thì khai thác khoáng sản được hiểu như sau: Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng …